Nederlands plaatje boven rivier De Lek

De Lek is een  rivier die vanaf Wijk bij Duurstede de voortzetting vormt van de Nederrijn en tot even voor Vianen de provinciegrens tussen Utrecht en Gelderland is.

Rechts op de foto is nog net het Amsterdam Rijn -Kanaal te zien.

 

Rivier, Lek,
De Lek loopt van de Nederrijn bij Wijk bij Duurstede naar de Nieuwe Maas bij Krimpen aan de Lek. De rivier is onderdeel van de hoofdstroom van de Rijn en daarmee belangrijk voor de scheepvaart tussen Rotterdam en Duitsland.
Kribben

Korte stenen dam in de rivierbedding, haaks op de zomerkade. Kribben dienen voor het op z’n plaats houden van de vaargeul en het beschermen van de oevers. Kribben in zee worden langskribben of strekdammen genoemd. Kribben zijn om de paar 100 meter aan beide zijden van de rivier in het zomerbed aangelegd. Op die manier wordt het meanderen van de rivier voorkomen en is de rivier beter bevaarbaar doordat de vaargeul dieper en beter op zijn plaats blijft.

 

Kribben, Rivier, Lek
Kribben dienen voor het op z’n plaats houden van de vaargeul en het beschermen van de oevers.