In vogelvlucht over Cothen (foto)

Cothen is een van oudsher pittoresk boerendorp in de Nederlandse provincie Utrecht. Het is een typisch Kromme Rijndorp en vertoont qua structuur overeenkomsten met Werkhoven, Odijk en Bunnik. Weilanden en uitgestrekte boomgaarden sluiten deze dorpen aan elkaar. Cothen valt samen met Langbroek en Wijk bij Duurstede onder de Gemeente Wijk bij Duurstede.

Het dorp beschikt over een gerestaureerde stellingkorenmolen, de Oog in ’t Zeil, die op zaterdagen te bezichtigen is voor het publiek. Verder ligt aan de rand van het dorp het Kasteel Rhijnestein met de oude protestantse St. Agneskerk.

Cothen ligt nabij opengestelde landgoederen met wandel- en fietsmogelijkheden en ligt op 5 km van de uitgestrekte Kaapse Bossen van de Utrechtse Heuvelrug.

Cothen
Cothen, dorp aan de Kromme Rijn.
Beschermd dorpsgezicht

Bezienswaardig in Cothen zijn de omgeving van de Brink en de boomgaard aan het Ambachtspad, die is aangewezen als beschermd dorpsgezicht.

Cothen, Boomgaard
Bezienswaardig in Cothen zijn de omgeving van de Brink en de boomgaard aan het Ambachtspad, die is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Helemaal links de Kromme Rijn en werkzaamheden aan de oever damwand.
Agneskerk

De protestantse kerk in Cothen is ook wel bekend als de St. Agneskerk, en heeft een mooie historie, die begon rond 1200. In de afgelopen 800 jaar heeft de kerk wel wat veranderingen ondergaan.

De aangebouwde sacristie, die nu dienst doet als consistoriekamer, stamt uit 1520. In 1890 is het gebouw flink vergroot tot de omvang zoals deze nu is. Een volledige restauratie vond plaats in 1980.

Cothen, Protestantse Kerk,
De Protestantse Kerk in Cothen is ook wel bekend als de St. Agneskerk.
Cothen, Protestantse Kerk,
De aanbouw aan  de linkerkkant van de Protestantse Kerk is hier goed te zien.
Sint-Petrus en Pauluskerk

De Sint-Petrus en Pauluskerk is een rooms-katholieke kerk aan de Kerkweg in Cothen.

De kerk werd in 1905-1906 gebouwd ter vervangen van een kleiner kerkgebouw uit 1838. De bouw van de kerk kostte fl. 52.100. Architect Wolter te Riele ontwierp een driebeukige kruiskerk in neogotische stijl, met aan de westelijke ingang een halfingebouwde toren met twee geledingen en een achtkantige spits.

Rooms Katholieke Kerk, Cothen
De Sint-Petrus en Pauluskerk is een Rooms Katholieke kerk aan de Kerkweg.
Sint-Petrus en Pauluskerk, Cothen
Een bovenaanzicht van de Sint-Petrus en Pauluskerk.
Kasteel Rhijnestein

Rhijnestein is een voormalige ridderhofstad en wordt zowel een ‘huis’ als een kasteel genoemd. Oorspronkelijk is sprake van een woontoren die staat aan de rechteroever van de Kromme Rijn op een rechthoekig omgracht terrein.

In de tweede helft van de 19e eeuw vond een symmetrische uitbouw plaats met een middendeel en een tweede, neogotische, toren.

Cothen, Kasteel, Rhijnestein,
Vrijwilligers zijn bezig om de kasteel tuin in orde te brengen voor de aankomende Open Monumentendag.
Cothen, Kasteel Rhijnestein
Kasteel Rhijnestein met poortgebouw en binnentuin. Zie ook de slagschaduw van het kasteel.
Stellingmolen Oog in ’t Zeil

De Oog in ’t Zeil is een ronde stenen stellingmolen in Cothen en staat aan het Molenplein. De stelling is een 17-kantige. In de bestrating van het molenplein zijn vier molenwieken te zien. De molen is een korenmolen. De molen maalt wekelijks op vrijwillige basis graan voor particulieren dankzij enkele vrijwillige molenaars.

Cothen, molen, Oog in ´t Zeil,
Al sinds de 16e eeuw wordt het dorpsgezicht van Cothen bepaald door de Molen Oog in ‘t Zeil.
Kromme Rijn

Vlak voor Cothen stroomt de Kromme Rijn langs kasteel Rhijnestein. Deze rivier was vroeger een belangrijke route voor goederentransport.

Nog binnen de bebouwde kom van Cothen bevindt zich een sluis- en stuwcomplex. Het complex dateert uit 1865 en was onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De sluis wordt niet meer gebruikt – scheepvaart is hier immers niet mogelijk. De stuw erachter regelt het waterpeil in dit deel van de Kromme Rijn. Hier bevindt zich ook een vispassage. Vanaf dit punt wordt de rivier ook wel Enge Rijn genoemd.

Cothen, Kromme Rijn,
Aan de oevers van de Kromme Rijn zijn net onder de waterlijn damwanden geplaatst. Aan de linkerkant is deze oeverconstructie duidelijk te zien.
Cothen, Sluis- en Stuwcomplex,
Het sluis- en stuwcomplex in Cothen bestaat uit een schutsluis met stuw en een vispassage. Helemaal rechts nog net een stukje van de N229.
Cothen, Kromme Rijn, Mist
Lichte grondmist in de omgeving van de Kromme Rijn. Rechtsboven melkveehouderij Van der Horst.
Nieuwbouw

Na 1945 zijn er enkele nieuwbouwwijken bijgebouwd, waardoor het accent is komen te liggen op de woonfunctie van het dorp. De nieuwste wijk in aanbouw is project “De Kamp” en zal ruim 120 woningen tellen.

Cothen, De kamp, Nieuwbouw,
Er zullen ruim 120 woningen gebouwd worden op nieuwbouwlocatie “De Kamp”.
Cothen
Het nieuwbouwproject “Stookerterrein” is te vinden tussen de kerk en de molen.
Boven het Cob Balkplein met zicht richting de Margrietstraat en kruising Kromme Stelakker / Beatrixstraat.
Cob Balkplein

Het Cob Balkplein is vernoemd naar Cothenaar Cob Balk. Dankzij zijn inzet in de jaren zestig is het huidige dorpshuis tot stand gekomen.

Cothen, Cob Balkplein,
Mooie vormen in het midden van het Cob Balkplein.
Sint Carolusschool
Sint Carolusschool, Cothen
De Sint Carolusschool aan de kerkweg.
Rotonde van Cothen
Cothen, Rotonde
De rotonde van Cothen heeft aan de westelijke kant een fietstunnel.
Voetbalvereniging SVF

SVF is een voetbalclub en speelt op sportpark de Nieuwe Kamp aan de zuid-oostelijke kant van Cothen.

Cothen, SVF
Voetbalvereniging SVF uit Cothen heeft twee velden. Links het grasveld en rechts het splinternieuwe kunstgrasveld.
T.C. De Kamp
Cothen, Tennis, De Kamp,
Bij De Kamp kun je recreatief tennissen. Ook is het mogelijk om tennisles te volgen.
Het buitengebied van Cothen

Vanouds speelde de landbouw qua economische activiteit een belangrijke rol in Cothen. Rond de eeuwwisseling verschoof het accent van akkerbouw naar veeteelt en fruitteelt. De laatste jaren zien we een verdere specialisatie, waarbij boeren óf vee houden, óf fruit telen.

Cothen, Fruitteler, Hagelnetten
In Cothen zijn meerde fruitteelt bedrijven voor appels, peren en kersen. Telers beschermen hun gewassen met netten tegen hagel.
Cothen, Peren, Oogsten
Het plukken van de peren gebeurt nog steeds met de hand.
Cothen, Fruitteler,
Omdat er in deze zomerse periode te  weinig regen is gevallen moet de fruitteler zijn gewassen extra besproeien.
Cothen, Fruitteler
Eind augustus is dit een druk kruispunt voor het afvoeren van geplukte appels.
Cothen, Fruitteeltbedrijf
Een fruitteeltbedrijf is omgeven door veel appel en perenbomen.
Cothen, Fruitteler
Deze fruitteler is goed voorbereid. Voldoende lege fruitbakken en water voor het besproeien van het fruit.
Cothen, Trekker, Weiland
Een antieke trekker is bezig met het egaliseren van een omgeploegd weiland tijdens het tweejaarlijkse Oogstfeest.